Jesteś tutaj:

Zwroty i reklamacje

Szanowni Państwo

Jeśli produkt, który zakupili Państwo w naszym sklepie, nie spełnia Państwa oczekiwań, lub z jakichś powodów chcecie go reklamować, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: [email protected]

Od umowy mogą Państwo odstąpić w terminie 14 dni bez podania powodu, licząc od daty doręczenia przesyłki.

Po otrzymaniu informacji o chęci zwrotu prześlemy Państwu formularz zwrotu/reklamacji. Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany wyżej adres e-mail sklepu. Formularz znajdą Państwo także w końcowej części regulaminu, dostępnym na naszej stronie. Informujemy, że koszty zwrotu przesyłki leżą po stronie Kupującego.

Wszelkie sprawy związane ze zwrotem, wymianą, reklamacją towaru prosimy kierować na adres: [email protected] 

Prosimy aby zgłoszenie zawierało:

   • Imię i Nazwisko

   • Numer zamówienia

   • Nazwa produktu zwracanego/wymienianego/reklamowanego

   • Opis wady / zdjęcie

  Po otrzymaniu zgłoszenia, będziemy kontaktować się z Państwem w celu ustalenia dalszego postępowania. 

  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, lub naruszenia towaru podczas przesyłki, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy w celu złożenia reklamacji (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki). Ułatwi nam to ewentualne dochodzenie roszczeń u przewoźnika.

  Jeśli stwierdzą Państwo wady produktów wymagających zmontowania (np. mebli), prosimy o zgłoszenie reklamacji przed ich montażem. Indywidualne roszczenia Klienta związane z tą reklamacją są ostatecznie rozpatrywane przez producenta, który w związku z tą reklamacją może dokonać naprawy lub wymiany towaru na nowy.

  Zobowiązujemy się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej zgłoszenia. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn, w ciągu tego czasu nie otrzymali Państwo od nas informacji, reklamację uznaje się za uzasadnioną. W przypadku uznania reklamacji, podejmiemy odpowiednie działania, o czym zostaną Państwo poinformowani.

  Zgodność towaru z umową

  Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy.

  Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.

  W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Reklamacje można składać:

    • kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerami telefonów: +48726227791 lub +48668233176